CENTER ZA USPOSABLJANJE


ICH E6(R2) GCP usposabljanje za predstavnike sponzorja

Usposabljanje v angleškem jeziku vsebuje pregled celotne vsebine zahtev smernic dobre klinične prakse in vključuje naloge in odgovornosti:

  • Etične Komisije
  • Raziskovalca/Preskuševalca
  • Sponzorja

Izvedba usposabljanja

eLearning: Usposabljanje v obliki spletnega izobraževanja (eLearning). Vsebina je podana v angleškem jeziku. Čas izobraževanja je odvisen od osnov, ki jih ima udeleženec na področju dobre klinične prakse, saj je hitrost pregleda vsebine odvisna od posameznika. Usposabljanje vsebuje preizkus znanja. Uporabniški priročnik za eLearning center.

Delavnica: Usposabljanje v obliki delavnic do 8 udeležencev z možnostjo nadgrajevanja vsebine z osnovami regulatornih zahtev na področju kliničnega preskušanja. Usposabljanje traja najmanj 8 ur in vsebuje preizkus znanja.

Izdaja certifikata

Usposabljanje na koncu vključuje preverjanje znanja, ki je sestavljeno iz 20 vprašanj. Za pridobitev certifikata je potrebno pravilno odgovoriti na 16 vprašanj (80%).

 

Začnite z izobraževanjem!

Za več informacij se obrnite na nas na info@adax.si.