CENTER ZA USPOSABLJANJE


EU Uredba 745/2017 za Medicinske Pripomočke (MDR)

Usposabljanje v slovenskem jeziku vsebuje naslednje vsebinske sklope iz Uredbe o medicinskih pripomočkih (MDR) s praktičnimi ponazoritvami:

 1. Področje uporabe in opredelitev pojmov
 2. Dajanje na trg in v uporabo
 3. Uporaba harmoniziranih standardov
 4. Splošne obveznosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev
 5. Pooblaščeni predstavnik
 6. Oseba odgovorna za skladnost z zakonodajo
 7. Pripomočki za enkratno uporabo in njihova ponovna obdelava
 8. Izjave EU o skladnosti in Oznaka skladnosti CE
 9. Sistemi in paketi
 10. Sistem edinstvene identifikacije pripomočka
 11. Podatkovna zbirka UDI
 12. Registracija pripomočkov
 13. Povzetek o varnosti in klinični učinkovitosti
 14. Registracija proizvajalcev, pooblaščenih predstavnikov in uvoznikov
 15. Evropska podatkovna zbirka za medicinske pripomočke
 16. Razvrstitev pripomočkov in ugotavljanje skladnosti
 17. Klinična ocena in klinične raziskave
 18. Nadzor po dajanju na trg, vigilanca in nadzor trga

 

Izobraževanje ne vsebuje nalog in odgovornosti priglašenega organa.

Izvedba usposabljanja

eLearning: Usposabljanje v obliki spletnega izobraževanja (eLearning). Vsebina je podana v slovenskem jeziku. Čas izobraževanja je odvisen od osnov, ki jih ima udeleženec, saj je hitrost pregleda vsebine odvisna od posameznika. Usposabljanje vsebuje preizkus znanja. Uporabniški priročnik za eLearning center.

Na željo naročnika se lahko dogovorimo za delavnico z usmerjenim usposabljanjem prilagojenem posameznemu proizvajalcu

Izdaja certifikata

Usposabljanje na koncu vključuje preverjanje znanja, ki je sestavljeno iz 20 vprašanj. Za pridobitev certifikata je potrebno pravilno odgovoriti na 16 vprašanj (80%).

Za več informacij se obrnite na nas na info@adax.si.