KLINIČNE ŠTUDIJE


ADAX lahko prevzame naslednje aktivnosti za vaše neintervencijske študije:

 • poizvedbe in izbor primernih raziskovalnih centrov,
 • pridobitev in pregled osnovnih študijskih dokumentov,
 • priprava vlog za priglasitev klinične raziskave pristojnim organom,
 • priprava, pogajanja ter sklenitev pogodb z raziskovalnimi centri,
 • aktivacijo raziskovalnih centrov, vključno z izobraževanjem povezanim s posameznimi kliničnimi raziskavami,
 • trening dobre klinične prakse (Good Clinical Practice – GCP) za zdravnike in ostalo raziskovalno osebje,
 • organizacijo in izvedbo srečanj raziskovalcev (investigator meeting),
 • monitoring raziskav,
 • vodenje in nadzor aktivnosti na raziskovalnih centrih,
 • farmakovigilanco,
 • zaključne aktivnosti raziskav,
 • prevod študijske dokumentacije,
 • priprava študijskih map,
 • vodenje evidence študijskega materiala.