KLINIČNE ŠTUDIJE


Za ADAX je zagotavljanje kakovosti eden ključnih faktorjev in lahko za vas prevzamemo sledeče naloge:

  • nadzor raziskovalcev/mest preskušanja,
  • zagotavljanje stalnega izobraževanja iz regulatornih zadev in dobre klinične prakse,
  • nadzor ponudnikov storitev,
  • interni nadzor sistema kliničnega preskušanja,
  • podpora v primeru inšpekcij s strani pristojnih organov,
  • postavitev in vzdrževanje sistema kakovosti,
  • identifikacija vrzeli in izboljšanje sistema kakovosti.