REGULATIVA


ADAX pomaga domači in globalni farmacevtski in biotehnični industriji pri doseganju bistvenih ciljev:

 • biti prvi na trgu – čimprejšnja pridobitev dovoljenja za promet (DzP) z zdravili,
 • ostati na trgu čim dlje – vzdrževanje življenjskega cikla zdravil tako dolgo kot je smiselno in mogoče.

Nudimo vam :

 • nasvete glede regulativne strategije,
 • farmakoekonomiko: izračun in pripravo vlog za NDC (najvišje dovoljene cene) in IVDC
 • (izredne višje dovoljene cene),
 • pripravo vlog za razvrstitev na listo zdravil,
 • ureditev notarizacij in mednarodnih overovitev,
 • pripravo dokumentacije za oddajo vlog za centralizirane in nacionalne postopke in upravljanje življenjskega cikla (papirnate in elektronske vloge),
 • razvojno posodobljeno poročilo o varnosti (DSUR), glavni dosje o sistemu farmakovigilance (PSMF), redno posodobljeno poročilo o varnosti (PSUR), načrt za obvladovanje tveganj (RMP),
 • testiranja berljivosti in pripravo premostitvenih poročil,
 • pregled kakovosti Informacije o proizvodu (QRD) s spremembo, prevodom in lektoriranjem,
 • prevod in lektoriranje pisma izvajalcu storitev zdravstvenega varstva (Dear Health Care Provider letters),
 • vodenje in upravljanje dokumentov Povzetek glavnih značilnosti zdravila (SmPC) in Navodila za uporabo (PIL),
 • farmakovigilanco (več v zavihku Farmakovigilanca).