MEDICINSKI PRIPOMOČKI


ADAX lahko pomaga pri številnih vidikih procesa priprave kliničnega vrednotenja in pripravi uradnega poročila klinične ocene (CER), ki je del Tehnične dokumentacije vašega pripomočka:

  • iskanje in identifikacija kliničnih podatkov,
  • iskanje literature (kratek opis postopka iskanja/pridobivanja so vključeni v CER in se navzkrižno sklicujejo na protokol in poročilo iskanja literature),
  • zbiranje kliničnih izkušenj,
  • klinična raziskava,
  • ocena kliničnih podatkov,
  • analiza kliničnih podatkov,
  • zaključek, poročanje in
  • posodobitev kliničnega vrednotenja, vključno s PMCF (MEDDEV 2.12/2).

Preberite več v naši Publikaciji: Medicinski Pripomočki – Klinična študija in Klinična ocena.