MEDICINSKI PRIPOMOČKI


Če ADAX pooblastite kot vašega predstavnika, lahko v vašem imenu poročamo o zapletih pristojnim organom.

Naše poglobljeno poznavanje evropskega trga medicinskih pripomočkov zagotavlja, da bodo vaši vigilančni postopki vedno posodobljeni (v skladu z zadnjo veljavno zakonodajo).

Naši izkušeni svetovalci lahko pomagajo ugotoviti, če gre za zaplete, ki jih je potrebno poročati, in lahko zagotovijo, da so končna poročila o zapletih izpolnjena pravočasno. Lahko vam pomagamo pri pripravi varnostnega popravljalnega ukrepa na terenu (FSCA) in obvestila o varnostnem popravljalnem ukrepu (FSN).

Preberite več v naši brošuri: Medicinski Pripomoček – Nadzor po dajanju na trg in Vigilanca